Shri Krishna School krijgt een nieuw gebouw

 Op deze pagina treft u informatie aan over de nieuwbouw van onze school.
25-03-2021

Wat vordert de bouw al goed. Dit kunt u duidelijk zien op onderstaande foto's: 

 

30-11-2020

 

De eerste paal van de nieuwbouw van de Shri Krishna basisschool aan de Lawick van Pabstlaan nummer 1 in Utrecht zal vandaag tussen 15.30 en 16.30 uur geboord worden. Voor het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), de overkoepelende organisatie van de school, is dit een droom die na jaren intensieve voorbereiding gerealiseerd wordt. 

De nieuwe school zal volgens het Indiase Vastu Shastra principe gebouwd en ingericht worden waarbij de juiste energiebanen en kleurinstellingen van belang zijn. Eerwaarde pandit Hemradj Baidjnath Misier is gevraagd om de bouwgrond en het bouwproces door middel van een bhumi puja te zegenen.      
Het één en ander kunt u live volgen maandag 30 november vanaf 15.30 uur via de livestream  https://youtu.be/Q2IvKWaub1Q 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft op woensdag 9 november 2016 in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stichting openbaar Primair onderwijs (SPO Utrecht), voor de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk complex voor Shri Krishna School en obs Pantarijn.

 

Op 30 november 2020 is begonnen met de funderingswerkzaamheden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van de school. In nauw overleg met de scholen en de direct omwonenden zal de aannemer de overlast waar mogelijk tot een minimum beperken. Aangezien er weinig ruimte is in en om het gebouw zal tijdelijk een aantal zaken worden aangepast:

 • Leerlingen kunnen hun fietsen op het huidige plein blijven parkeren of aan de zijkant van het Triogebouw.
 • Maandag 30 november beginnen de funderingswerkzaamheden. Dit duurt ongeveer 2 weken.
 • Om overlast voor leerlingen en omwonenden te beperken en om onveilige situaties te voorkomen zijn afspraken over het bouwverkeer gemaakt. Directe omwonenden hebben hierover een brief van de aannemer ontvangen met contactgegevens.

Planning


De verwachte planning is als volgt:

Wat Wanneer
December 2020 Fundering aanleggen. Er wordt niet geheid, maar geboord. Daarna start bouwwerkzaamheden.
December 2021 Oplevering van het nieuwe gebouw. Daarna verhuizen de scholen naar hun nieuwe gebouw.
Begin 2022 Sloop van het restant van het Trio-gebouw.
Zomer 2022 Aanleg van het groene speelplein.

 

 

 

Oudere berichten 

 

 

Door Stuart Kensenhuis Den Haag

 

Het nieuwe schoolgebouw komt te staan aan de overkant van de Lawick van Pabstlaan nummer 1 (wijk de Meern), dezelfde locatie waar Shri Krishna School en obs Pantarijn al een gebouw delen. “Eindelijk”, zegt directrice Usha Oeidairadjsingh,”Het voelt alsof we een huis krijgen. Ons eigen huis. Ook geruststellend is dat ons nieuwe gebouw min of meer op dezelfde plek komt te staan als het oude. Dat is goed voor de ouders. Ze hoeven zich niet druk te maken over het  aanpassen van hun huidige schema’s omdat ze bijvoorbeeld verder moeten reizen.”

 

Ontwerp

Elke school krijgt een eigen deel in het nieuwe gebouw. Wel gaan de besturen op zoek naar die mooie combinatiemogelijkheden met win-winsituaties. Bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijke hal.

De nieuwbouw begint al aardig vorm te krijgen, getuige deze tekeningen van het architectenbureau  (BVO Struick):

 

 

 

Grootte

De Shri Krishna School komt in aanmerking voor 785 vierkante meter. Er wordt gebouwd volgens een groeiprognose van minimaal 5 groepen met een eigen zaal voor bewegingsonderwijs. Aan de hand van de ingeschreven leerlingen bepaalt de gemeente het aantal lokalen in het nieuwe gebouw. Ze hebben er nu 4 maar willen naar 5. Tijdens de besprekingen proberen ze de beleidsbepalers ervan te overtuigen dat Shri Krishna School met voldoende groei bij de oplevering van het nieuwe gebouw 5 lokalen nodig zal hebben.

 

Vastu principe

Bij de nieuwbouw gaat de SHON uit van het Indiase Vastu principe, iets waarbij de juiste ligging van een gebouw, met goede energiebanen en kleuraccenten, van belang is. Dit principe is onder meer toegepast bij de bouw van 3 tempels in het Laakhavengebied in Den Haag. Hierbij is het belangrijk dat de ingang van het gebouw aan het noorden of noordoosten ligt. Dat de lokalen met kompas gemeten precisie in de juiste energiebaan liggen. Dat er zoveel mogelijk natuurlijk daglicht het pand binnenkomt. Dat er vooral gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen, zoals hout. En dat de juiste kleurstellingen aangehouden worden. “Voor de kinderen verwacht ik dat ze nog beter zullen leren in deze omgeving”, zegt de directrice. Bij de verbouwing van mijn eigen huis heb ik dit principe ook toegepast en het werkt goed. Rust!”

 

Ouders

De ouders worden tijdens heel het proces meegenomen door middel van informatie, overleg en presentatie. In dit verband is de ouderraad de eerst aangewezen vertegenwoordiger van de ouders waarmee tijdens elke fase van de planning t.z.t. van gedachten gewisseld zal worden. “Veel ouders reageren enthousiast op de nieuwbouw” zegt de directrice. “Ze komen zelfs met verfrissende ideeën.”

Met het team zijn ze een plan van eisen aan het opstellen voor  onder meer de selectie van de architect. Heeft u expertise op het terrein van bouwen en wilt u meedenken? Meld u aan bij de directrice van de Shri Krishna School. Heeft u bouwkundige expertise dan wil Rajesh Ramnewash, voorzitter van college van bestuur van SHON, graag met u in gesprek gaan voor deelname aan de stuurgroep. Hij is bereikbaar via cvb@shon.nl

 

 

Planning (onder voorbehoud)

 1.        Voorfase
 •          Wat gaan we doen in samenspraak met de overheid? Nieuwbouw! Periode 2015/2016
 •          Projectdefinitie, een periode om onder meer het programma van eisen op te stellen. Maar ook bepalen van het budget en opstellen van een selectie van architecten (tot eind 2016).
 •          Structuurontwerp (eerste kwartaal 2017).
 •          Voorontwerp (tweede kwartaal 2017).
 •          Definitief ontwerp (derde kwartaal 2017).
 •          Technisch ontwerp (vierde kwartaal 2017)
 •          Prijs en contractvorming (eerste kwartaal 2018)
 •          Uitvoeringsgereedontwerp (tweede kwartaal 2018)
 1.       Uitwerkingsfase
 •          Bouwen vanaf de zomer van 2018
 1.       Gebruiksfase
 •          Ingebruikname van de school in de zomer van 2019.

Heeft u expertise op het terrein van bouwen en wilt u meedenken? Meld u aan bij de directeur, de heer Shaam Jibodh,

Email: sjibodh@shrikrishna.nl

Telefoon: 030- 2006440