Actueel

12 januari 2023

Van Cito LVS 3.0 naar Leerling in Beeld

Vanaf maandag 23 januari staan de M-toetsen gepland. Deze Cito LVS 3.0 toetsen worden vervangen door het nieuwe volgsysteem van Cito; Leerling in Beeld. Dit is meer dan een volwaardige opvolger. Leerling in beeld geeft adaptieve toetsen voor de kernvakken, nieuwe overzichtelijke rapportages met focus op groei in cognitieve doelen en het welzijn van de leerling en biedt verdiepende instrumenten.

Van Cito LVS 3.0 naar Leerling in Beeld
De Cito leerling in beeld toetsen worden net als de oude Cito toetsen twee keer per jaar afgenomen. Zo rond het midden van het schooljaar en tegen het einde van het schooljaar.

De Cito leerling in beeld toetsen zijn korter dan de oude Cito toetsen en ze zijn minder talig, tevens is er de mogelijkheid van afname op papier of digitaal. Hier hebben we als team gezamenlijk per groep een keuze in gemaakt.

Daarnaast zijn er verdiepende toetsen in te zetten als uit de basistoets blijkt dat een leerling uitvalt op bepaalde domeinen. Met behulp van die verdiepende toetsen kan de leerkracht verder diagnosticeren.

Op basis van de resultaten en verdiepende diagnostiek wordt voor iedere leerling hun OP (OntwikkelPlan) aangevuld.

In het OntwikkelPlan ligt de focus op cognitieve en sociaal emotionele groei door doelen en passende interventies te beschrijven die ingezet kunnen worden binnen en/of buiten de groep.

 

Let op: de groep 8 leerlingen zullen de oude vertrouwde Cito LVS 3.0 maken, omdat de EindCito gr. 8 dit schooljaar ook van Cito LVS 3.0 is.

 

Hier kunt u alvast meer informatie vinden.