Kik

Vacatures

Fulltime groepsleerkracht

Adjunct-directeur Shri Vishnu School Den Haag

Op dit moment is er plaatsingsmogelijkheid voor een fulltime leerkracht met uitzicht op een vaste aanstelling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur , de heer Shaam Jibodh, per e-mail of telefonisch op 030-2442226/ 06-14967165.
 
Adjunct-directeur Shri Vishnu School te Den Haag
 

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR

De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 een adjunct-directeur voor de Shri Vishnu School in Den Haag, de grootste Hindoebasisschool van de stichting die ook locaties heeft in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere.

 

Werkzaamheden, vereisten en verwachtingen

De adjunct-directeur krijgt samen met de directeur de leiding over deze grote bijzondere basisschool en voert werkzaamheden uit op het gebied van onderwijsbeleid, personeelsbeleid, projectmanagement en financiën. De verschillende beleidsterreinen worden in overleg met de directeur vastgelegd.

 

Er wordt van de nieuwe adjunct-directeur leidinggevende, onderwijskundige, didactische en pedagogische ervaring verwacht op een basisschool. Binnen de Shri Vishnu school is tevens van groot belang een visie te hebben en te ontwikkelen op ouderbetrokkenheid en leerling werving. De dagelijkse leiding t.a.v. de gang van zaken binnen de school wordt de voornaamste taak naast de genoemde beleidsterreinen.

 

De Shri Vishnu School is een basisschool op Hindoeïstische grondslag die dit jaar dertig jaar bestaat. Daarom verwachten wij van de kandidaat dat diegene affiniteit heeft met het Hindoeïsme en bereid is zich te verdiepen in deze levensbeschouwing en de universele normen en waarden van de SHON met heel het hart uit te dragen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is conform de CAO-PO, schaal AB. Het gaat om een aanstelling van 0.8 FTE.

Voor meer informatie en de procedure

 

De voorkeur gaat uit naar interne kandidaten. Mocht daar geen geschikte kandidaat uitkomen zullen wij de procedure openstellen voor externe kandidaten.

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot 14 mei 2018 sturen naar Fred van de Poll, directeur van de school per e-mail naar fvdpoll@shrivishnu.nl. Voor meer informatie is dhr. van de Poll te bereiken op het telefoonnummer 070-3885961 en 06-14434987. Een uitgebreide profielschets kunt u vinden via onderstaande links.

 

http://www.shrivishnu.nl/vacatures en http://www.shon.nl/vacatures