Kik
 

Ouderraad

 

Ouderraad De OR organiseert en helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals het Divali, Holi, Sinterklaas, Kerst - en paasfeest. De Ouderraad (OR) probeert andere ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school. De doelstelling daarbij is het contact tussen ouders en leerkrachten en tussen ouders onderling te stimuleren, de kinderen door extra activiteiten een nog fijnere schooltijd te bezorgen en op deze manier een bijdrage te leveren aan de goede sfeer op school.

 

De OR bestaat uit de volgende leden:

  • Mevr. Vandana Mahabiersing (Tevens Penningmeester) 
  • Mevr. Safiera Funna
  • Mevr. Aroena Ramnath

 

U kunt de Ouderraad bereiken via: ouderraad@shrikrishna.nl