Kik

Ouderraad

In september wordt de nieuwe Ouderraad gekozen

 

Ouderraad De OR organiseert en helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals het Divali, Holi, Sinterklaas, Kerst - en paasfeest. De Ouderraad (OR) probeert andere ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school. De doelstelling daarbij is het contact tussen ouders en leerkrachten en tussen ouders onderling te stimuleren, de kinderen door extra activiteiten een nog fijnere schooltijd te bezorgen en op deze manier een bijdrage te leveren aan de goede sfeer op school. Uiterlijk eind september wordt een OR verkiezing gehouden. Via Mijnschoolinfo ontvangt u hier  meer infoermatie over. U kunt alvast nadenken of u zich verkiesbaar wilt stellen.